ORIGINÁLNA FOTÓNOVÁ ENERGIA

"ENERGIA PRE ŽIVOT VO VYŠŠÍCH VIBRÁCIÁCH"

certifikovaná / medzinárodne registrovaná / vedecky overená technológia

Vitajte na stránke ALKYWAN®

ktoré vám predstavia jedinečnú technológiu sprostredkujúcu fotónovú energiu. Vďaka procesu, ktorý nazývame „fotonizácia", majú iba originálne výrobky ALKYWAN® vysoké vibrácie, ktoré sú nevyhnutné pre skutočný duchovný vzostup.

Fotónová energia je veľmi silný zdroj inteligentnej svetelnej energie, ktorý má potenciál rozšíriť život na tejto planéte. Vibruje na veľmi vysokej frekvencii, a preto je dôležité zachovať si jasnú a čistú myseľ. Naša technológia je vedecky overená na viacerých kontinentoch a značka ALKYWAN® je chránená medzinárodnou ochrannou známkou. Preto sú naše originálne výrobky ľahko identifikovateľné podľa loga ALKYWAN®, ktoré je vždy označené symbolom ochrannej známky ®.

Je nám cťou predstaviť nášho nového medzinárodného ambasádora značky ALKYWAN®

Waxela Sananda je medzinárodne uznávaná trénerka vteleného vzostupu, mentorka vedomého života, aktivizátorka duchovných darov, autorka a hostiteľka prestížneho summitu a podcastu "Alchýmia vzostupu".

Waxela udržiava priestor pre ľudstvo, aby mohlo zažiť stelesnenie božských frekvencií. Je vedomým "svetelným kanálom", ktorý pomáha pri aktivácii duchovných darov a kódov duše v rámci rodiny duší.

Celoživotne sa venuje mimodimenzionálnemu kontaktu a uchováva spomienky z mnohých pozemských inkarnácií a inkarnácií hviezdnych rás.

Jej poslaním je pomáhať a podporovať vzostup planéty Zem a ľudstva.

VIDEÁ NA SLEDOVANIE

SKUTOČNÉ SVEDECTVO O ALKYWAN®

KRÁTKE VIDEO Z PREZENTÁCIE ALKYWANU NA SUMMITE "PRAVDA O RAKOVINE" (live 2021 - USA)

Zoznámte sa s ALKYWAN® - Waxéla Sananda

VIAC VIDEÍ

ALKYWAN ODHALENÝ NA SAMITOCH V USA

The Truth About Cancer Live 2021 | top doctor magazine (2022)

Túto zaujímavú webovú stránku nášho amerického partnera Alkywan Group L.C, reg. č.: W21938154, odporúča spoločnosť Alkywan Technologies s.r.o.

cs_CZ